Szlachetne techniki historyczne

Najczęściej kupowane

Retro-Image - Żelazicyjanek potasu 10g K3[Fe(CN)6] cz.d.a  Oczynnik do cyjanotypii Zobacz większe

Retro-Image - Cytrynian żelazowo-amonowy 25g cz.d.a Oczynnik do cyjanotypii

CHEM-2007

Nowy

Cytrynian żelazowo-amonowy - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 25g

Więcej szczegółów

Wysyłka 1-2 dni

19,11 zł

Więcej informacji

Cytrynian żelazowo-amonowy - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 25g

Cyjanotypia- technika tworzenia obrazu monochromatycznego pod wpływem promieni słonecznych (UV), otrzymujemy obraz w kolorze błękitu pruskiego.

Środki ostrożności:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P305 W przypadku dostania się do oczu:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Produkty powiązane

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: