Retro-Image - Żelazicyjanek potasu 10g K3[Fe(CN)6] cz.d.a  Oczynnik do cyjanotypii  - 1
  • Retro-Image - Żelazicyjanek potasu 10g K3[Fe(CN)6] cz.d.a  Oczynnik do cyjanotypii  - 1

Retro-Image - Żelazicyjanek potasu 10g K3[Fe(CN)6] cz.d.a Oczynnik do cyjanotypii

9,50 zł

(9,50 zł szt.)

(3/5) z 2 dodanych ocen
Zobacz recenzję

Żelazicyjanek potasu - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 10g

Ilość
Wysyłka 1-2 dni

Żelazicyjanek potasu - odczynnik do sporządzanych emulsji w technice cyjanotypii  Opakowanie 10g

Cyjanotypia- technika tworzenia obrazu monochromatycznego pod wpływem promieni słonecznych (UV), otrzymujemy obraz w kolorze błękitu pruskiego.

Środki ostrożności:

P305 W przypadku dostania się do oczu:

P351 Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P338 Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Retro-Image
CHEM-2006
21 Przedmioty