• Wyprzedaż!
Tetenal Emulsja fotograficzna Work w płynie - czarno-biała  - 1
  • Tetenal Emulsja fotograficzna Work w płynie - czarno-biała  - 1

Tetenal Emulsja fotograficzna Work w płynie - czarno-biała

289,00 zł

(289,00 zł szt.)

Ten produkt nie został jeszcze oceniony

Tetenal Emulsja fotograficzna Work w płynie - czarno-biała światłoczuła emulsja chlorobromowa o gradacji normalnej. Emulsję można stosować  m.in. na szkło, ceramikę,plastik, karton i tekstylia.

Ilość
Obecnie brak na stanie


Emulsja fotograficzna w płynie

Światłoczuła czarno biała emulsja chlorobromowa o gradacji
3 (normalnej). Można ja nałożyć m.in. na szkło, ceramikę, plastik, karton i
tekstylia.

Wydajność: na około 1,5-2 m2.

Opakowanie: 250 ml

Instrukcja użytkowania czarno-białej emulsji fotograficznej WORK

Zastosowanie i działanie :

Emulsja ta jest chlorowo-bromową emulsją światłoczułą, którą można nałożyć na
wiele rodzajów powierzchni, takich jak: szkło, ceramika, karton, płótno,
plastik, itp.Może być naświetlana fotograficznie lub graficznie. Emulsji nie
można nałożyć bezpośrednio na metal, gdyż wpłynęłoby to na jej właściwości
fotochemiczne. Emulsja pod względem czułości i kontrastu odpowiada gradacji 3
papieru.

Zawartość opakowania 250 ml (w postaci stałej).
Emulsję doprowadza się do postaci płynnej poprzez ogrzanie, które umożliwia
nałożenie jej na wybraną powierzchnię. Butelkę można otworzyć tylko w świetle
lampy ciemniowej (czerwonej lub żółto-zielonej ).

Zasady
bezpieczeństwa:
Emulsja zawiera pochodne fenidolu
pełniące rolę środków konserwujących, dlatego można ją stosować w dobrze
przewietrzanym pomieszczeniu. UWAGA: unikać kontaktu ze skórą. Jeżli taki
kontakt nastąpi, skórę należy spłukać dużą ilością wody. W wypadku kontaktu z
oczami, przemyć je dokładnie wodą i zasięgnąć pomocy u okulisty. W razie
zażycia niezwłocznie udać się do lekarza. Przechowywać poza zasięgiem rąk
dzieci.

Przygotowanie
emulsji:
W wypadku gdy na wybrany materiał
trudno nanieść emulsję, jego powierzchnię można odpowiednio przygotować. W tym
celu należy przygotować r-r żelatyny domowego użytku i nałożyć jej warstwę na
podłoże. Po całkowitym wyschnięciu żelatyny można nanieść emulsję. Powierzchnie
szklane, ceramiczne, plastikowe i malowane przed nałożeniem emulsji należy
dokładnie odtłuścić/spirytusem/. Zamkniętą butelkę z emulsją w postaci stałej umieścić
w kąpieli wodnej o temp. 40-45oC. Czas potrzebny do dojścia emulsji
do postaci płynnej wynosi 45-60 min. Proporcjonalnie krócej ogrzewa się
mniejszą ilość emulsji. W żadnym wypadku nie potrząsać butelką, gdyż spowoduje
to powstanie pęcherzyków powietrza zawieszonych w emulsji.

Pokrywanie
powierzchni:
Zależnie od rodzaju powierzchni do
pokrycia 1 m2 potrzeba 100-150 ml emulsji. Należy ją nakładać bardzo równomiernie i sprawdzić czy nie pozostają pęcherzyki powietrza. Na szkle, drewnie, ceramice, itp. emulsję rozprowadza się pochylając podłoże w różnych kierunkach lub za pomocą płaskiego delikatnego pędzelka. Podgrzanie podłoża /za pomocą suszarki do włosów/ do temp. emulsji pozwala na dokładniejsze jej rozprowadzenie. Na materiały o nierównej powierzchni emulsję najlepiej jest nanosić poprzez zanurzanie.

Suszenie:
Po nałożeniu emulsji podłoże ułożyć w pozycji poziomej. Emulsja twardnieje po
ok. 30 min. i na powierzchni jest sucha. Całkowite wysuszenie następuje po 1-2
dniach. Można zastosować suszarkę do włosów ale bez włączania grzania. Zajmuje
to ok. 30 min.

Naświetlanie:
Jako wartości wyjściowe służą dane aktualne dla papieru "Work by
Tetenal" o gradacji 3. Różnice w grubości warstwy emulsji i niepełne
wysuszenie emulsji przed naświetleniem mają znaczny wpływ na jej
światłoczułość.

Wywoływanie:
W wywoływaczu Eukobrom lub Dokumol w rozcieńczeniu 1+7 przy 20oC.
Czas wywoływania wynosi 1.5-3 min. Zależnie od podłoża wywoływać w kuwecie
poprzez spryskiwanie wywoływaczem, nakładanie wywoływacza watą lub miękkim
pędzelkiem lub poprzez zanurzenie w wywoływaczu.

Przerywanie-hartowanie:
Zastosować 1litr roztworu składającego się z 40 ml
Indicet (przerywacza), 20 ml Hardener (kąpieli hartującej) i 940 ml wody.
Stosować przez 2 min. w temp.20oC i przy ciągłym poruszaniu.

Przepłukanie:
20-30 min pod bieżąca wodą o temp. 10-20oC.

Utrwalanie:
W utrwalaczu Superfix w rozcieńczeniu 1+4 przy 20oC
przez 3-4 min. Przed utrwaleniem naświetlona emulsja jest mętna i ma kolor
żółty. Światło można zaświecić po minucie utrwalania. Czas w jakim emulsja
ulega wyklarowaniu podwoić uzyskując w ten sposób właściwy czas utrwalania.

Płukanie: 20-30 min w bieżącej wodzie o temp. 10-20oC. Nie kierować
na emulsję silnego strumienia wody, gdyż może on uszkodzić jej powierzchnię.
Nasiąknięta emulsja jest podatna na mechaniczne uszkodzenia.

Suszenie:
Na powietrzu, w pokojowej temp. lub za pomocą
suszarki do włosów / z wyłączonym grzaniem /.

Pokrycie
warstwą ochronną:
Naświetlona, poddana obróbce i
wysuszona emulsja może być zabezpieczona lakierem w sprayu.

Przechowywanie
i trwałość:
Emulsję "Work" w butelce
zabezpieczonej przed dostępem światła najlepiej przechowywać w lodówce. W
żadnym wypadku nie wolno doprowadzić do zamarznięcia emulsji. Jej trwałość
podana jest na opakowaniu.

Uwaga: Zażalenia związane z błędnym pokryciem lub
niedostateczną przyczepnością podłoża nie mogą być rozpatrywane. To samo
dotyczy możliwych błędów i uszkodzeń powstałych w wyniku kontaktu emulsji z
barwnikami, utwardzaczami i innymi substancjami zawartymi w podłożu.

 

 

105005